Kinh Tài Của Khủng Bố Nguyễn-Xuân Nghĩa   Tiềm năng của lực lượng IS trong thế giới Hồi giáo   Cuối Tháng Sáu vừa qua, lực lượng khủng bố xưng danh "Quốc gia Hồi giáo tại Iraq và Syria" (ISIS) hay "Quốc gia Hồi giáo tại Iraq và Đông phương" (Islamic State in Iraq and the Levant – ISIL) đã tự cải tên thành Đế quốc Hồi giáo – một Khilàfat hay Caliphate, dưới quyền lãnh đạo của một Giáo chủ có vị thế như Thánh đế Caliph của mọi thần dân Hồi giáo trên thế giới.   Nhiều hệ…
Read more...
VT140827 Thiên Đình và Sân Đình Nguyễn-Xuân Nghĩa   Kinh tế chính trị học về quyền lực tại Trung Quốc     Sau Đại hội 18 vào cuối năm kia và Nghị quyết Ba của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Hoa vào cuối năm ngoái, giới quan sát quốc tế vẫn phân vân về sự chuyển dịch quyền lực trong nội tình nước Tầu.   Nghị quyết ba (Third Plenum) của khóa 18 được công bố từ Tháng 11 2013 - với 60 biện pháp cải cách mà chỉ có 20 biện pháp thuộc…
Read more...
VT140821 Từ Stalin Đến Putin Nguyễn-Xuân Nghĩa   Chủ nghĩa đế quốc, cộng sản, phát xít và chỗ tựa của Vladimir Putin     Trong cuốn "Đèn Cù" của Trần Đĩnh do Người Việt vừa xuất bản – một cuốn bút ký chúng ta phải đọc – tác giả có một trang "ứa lệ" ở chương bốn.   Kể lại việc lãnh đạo cộng sản, từ Hồ Chí Minh trở xuống, tổ chức học tập cho trí thức vào mùa Thu 1953 trước khi phát động chiến dịch Cải cách Ruộng đất, tác giả Trần Đĩnh nói đến một buổi…
Read more...
Đả Hổ Tại Bắc Đới Hà Nguyễn-Xuân Nghĩa   Tập Cận Bình và trận tuyến khác của chiến dịch chống tham nhũng     "Hai đạo quân đối nghịch, là tham nhũng và chống tham nhũng, đang ở trong tình trạng bất phân thắng bại". Đây không là nhận xét của một bình luận gia ở bên ngoài Trung Quốc hay Bắc Kinh. Đây là quan điểm của viên tư lệnh đạo quân chống tham nhũng, Chủ tịch Tập Cận Bình, vừa được báo chí nhà nước Bắc Kinh loan tải, trước khi có hội nghị của giới lãnh đạo…
Read more...

Articles View Hits
766300
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012